Tin tức

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Chức danh/Vị trí:     
Số lượng tuyển:     
Địa điểm làm việc:    
 
Mô tả việc làm:     
Kỹ năng tối thiểu:     
Trình độ tối thiểu:     
Kinh nghiệm yêu cầu:     
Yêu cầu giới tính:     
Hình thức làm việc:     
Mức lương:     
Thời gian thử việc:     
Các chế độ khác:     
Yêu cầu hồ sơ:     
Thời gian đăng tin:    
Hạn nộp hồ sơ:    

Dự án liên quan

nothing