Danh mục

Tin tức

Dự án đang thực hiện

NHÀ MÁY SẢN XUẤT & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
Chủ đầu tư Nhà Thầu Chính Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đức Sơn
Địa điểm Ngọc Liệp - Quốc Oai - Hà Nội
Tổng diện tích 3025m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing