Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

NHÀ MÁY SỢI HỒNG LĨNH
Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần ViNaTex - Hồng Lĩnh
Địa điểm KCN Nam Hồng - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
Tổng diện tích 1488m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing