Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

NHÀ MÁY SẢN XUẤT QUẶNG BẮC THIÊN HÀ
Chủ đầu tư Công ty TNHH Bắc Thiên Hà
Địa điểm KCN Đại Đồng - Hoài Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
Tổng diện tích 720m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing