Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

Nhà Máy Sản Xuất Ống Thép 
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Cao Huân
Địa điểm Ba La - Hà Đông - Hà Nội
Tổng diện tích 1008m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing