Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

Nhà Máy Sản Xuất Ống Sợi Thủy Tinh​
Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần ĐTXD & TM Thăng Long
Địa điểm KCN Thanh Oai - Hà Nội
Tổng diện tích 700m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing