Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DA PHÚC YÊN
Chủ đầu tư Nhà Thầu Chính Công ty CPXD Phát Triển Nhà & Đô thị Hà Nội số 8
Địa điểm Lập thạch - Vĩnh Phúc
Tổng diện tích 30M*105M*6M
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing