Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK
Chủ đầu tư Nhà Thầu Chính Công Ty Cổ Phần UDic Kim Bình
Địa điểm Kim Bảng - Hà Nam
Tổng diện tích 7565m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing