Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP ( AAC )
Chủ đầu tư Nhà Thầu Chính Công Ty CP UDIC Kim Bình
Địa điểm Xã Kim Bình - Kim Bảng - Hà Nam
Tổng diện tích 7500m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing