Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

NHÀ MÁY NEO NEON VIỆT NAM
Chủ đầu tư Công Ty TNHH Neo Neon Việt Nam
Địa điểm KCN Gia lễ - Thái Bình
Tổng diện tích 24480m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing