Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

Nhà Máy NamYang Delta Viet Nam
Chủ đầu tư Công ty TNHH Nam Yang INTL Việt Nam
Địa điểm KCN Đại An - Cẩm Giàng - Hải Dương
Tổng diện tích 30250m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing