Danh mục

Tin tức

Dự án đã thực hiện

CHỢ TRUNG TÂM THỊ TRẤN HÁT LÓT
Chủ đầu tư Công Ty Xây Dựng Đại Anh
Địa điểm TK2 Thị Trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Sơn La
Tổng diện tích 630m2
Thời gian thực hiện Năm 2011
nothing