Danh mục

Tin tức

Cột chống đơn

Sản phẩm côpha, giàn giáo xây dựng của Đức Phát có tính an toàn cao, hàng năm đều được chứng nhận kiểm định bởi Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng của Bộ Xây dựng và Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng xác nhận. 
Coppha tấm phẳng

Sản phẩm của Đức Phát cung cấp cho hầu hết các công trình quốc gia, công trình trọng điểm do các Tổng Công ty và Doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Công ty nước ngoài, các Ban quản lý dự án lớn thuộc các Bộ, ngành tin tưởng sử dụng.

Chi tiết thành phần Coppha thép Đức Phát

Thông số kỹ thuật coppha thép Đức Phát
 
 
TT
 
TÊN SẢN PHẨM
QUYCÁCH
(MM)
 
TT
 
TÊN SẢNPHẨM
QUYCÁCH
  (MM)
1
2
3
4
 
CỐP PHATẤMTHẲNG
400 X 1500 X 55
400 X 1200 X 55
400 X 900 X 55
400 X 600 X 55
25
26
27
28
 
CỐP PHATẤMTHẲNG
150 X 1500 X55
150 X 1200 X 55
150 X 900 X 55
150 X 600 X 55
5
6
7
8
 
 
CỐP PHATẤMTHẲNG
350 X 1500 X 55
350 X 1200 X 55
350 X 900 X 55
350 X 600 X 55
29
30
31
32
 
CỐP PHATẤMTHẲNG
100 X 1500 X55
100 X 1200 X 55
100 X 900 X 55
100 X 600 X 55
9
10
11
12
 
CỐP PHATẤMTHẲNG
300 X 1500 X 55
300 X 1200 X 55
300 X 900 X 55
300 X 600 X 55
33
34
35
36
 
THANH CHUYỂN GÓC
50 X 1500 X 55
50 X 1200 X 55
50 X 900 X 55
50 X 600 X 55
13
14
15
16
 
CỐP PHATẤMTHẲNG
250 X 1500 X 55
250 X 1200 X 55
250 X 900 X 55
250 X 600 X 55
   
CỐP PHA GÓC TRONG
150 X 1500 X 500 X 55
150 X 1500 X 200 X 55
150 X 150 X 900 X 55
150 X 150 X 600 X 55
17
18
19
20
 
CỐP PHATẤMTHẲNG
220 X 1500 X 55
220 X 1200 X 55
220 X 900 X 55
220 X 600 X 55
   
CỐP PHA GÓC NGOÀI
100 X 100 X 1500 X 55
100 X 100 X 1200 X 55
100 X 100 X 900 X 55
100 X 100 X 600 X 55
21
22
23
24
 
CỐP PHATẤMTHẲNG
200 X 1500 X 55
200 X 1200 X 55
200 X 900 X 55
200 X 600 X 55
37
 
38
GÔNG CỘT
GÔNG CHÂN CỘT
MÓC LIÊN KẾT
MÓC KÉ TAI HỒNG
200 – 750
200 -750
 
12
nothing